تولیدکننده نوارخطرشرکت مخابرات ایران

تولیدکننده نوارخطرشرکت مخابرات ایران نوار خطر شرکت مخابرات ایران نوار خطر مخابرات ، پلی اتیلن ، نوار خطر ، رنگ زرد ، ۱۰ سانتی متری ، ساخت ایران