نوارخطر برق کابل 63 kw

نوارخطر برق کابل 63 kw نوار خطر برق فشارقوی که اکثرا با نوشته نوارخطر برق 63 kw با زمینه زرد و رنگ مشکی در عرض های 30 و 50 تولید وعرض می‌شود این نوع نوار خطر برای جابجایی ترانسفورماتور های بزرگ تولید و عرضه می شود