تولیدکننده نوارخطرشرکت مخابرات ایران

تولیدکننده نوارخطرشرکت مخابرات ایران

نوار خطر شرکت مخابرات ایران

نوار خطر مخابرات ، پلی اتیلن ، نوار خطر ، رنگ زرد ، ۱۰ سانتی متری ، ساخت ایران

دیدگاهتان را بنویسید